Reglementen en Algemene voorwaarden

De organisatie verzoekt alle deelnemers vriendelijk rekening te houden met:

 1. Zingen en/of extra geluid maken bij begraafplaatsen, ziekenhuizen of kerken is niet gewenst
 2. Er wordt altijd gelopen op trottoirs, of indien niet aanwezig op het fietspad. Fietsers mogen hierbij niet gehinderd worden.
 3. Al het afval dient in prullenbakken gegooid te worden, wij zijn supporter van Schoon!!
 4. Er mag niet in bomen geklommen worden of door struiken gelopen worden
 5. Iedere deelnemer loopt mee op eigen risico.
 6. Van de aangegeven route mag niet worden afgeweken.
 7. De aanwijzingen van de organisatie, verkeersregelaars, controleurs en politie dienen stipt te worden opgevolgd.
 8. Diskwalificatie volgt onherroepelijk bij het niet opvolgen van punt 6 en 7.
 9. In het geval van slecht weer:
  • Regen: wandelen we.
  • Onweer bij aanvang: zal de organisatie het evenement voor die dag afgelasten/ in geval van afgelasting is er te allen tijde overleg met de brandweer.
  • Onweer onderweg: veiligheid voorop. Stop met de activiteiten en breng uzelf zo snel mogelijk in veiligheid.
 10. De Organisatie Avond4Daagse Rijswijk maakt live-opnames en beeldmateriaal van de Avond4Daagse Rijswijk. Zowel op start- en eind locatie als langs de route. Door in te schrijven voor de Avond4Daagse Rijswijk gaat u akkoord met publicatie en verspreiding van beeldmateriaal.
 11.  Het inschrijfgeld wordt nader bepaald
 12.  Honden mogen meewandelen, mits ze de gehele route aangelijnd zijn.
 13. Avond4Daagse Rijswijk kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij:
  • Een ongeval
  • Vermissing of diefstal van eigendommen
  • Vernielingen door wandelaars
 14. Iedere avond zal er een start signaal worden gegeven om te starten.
 15. Organisatie Avond4Daagse Rijswijk heeft besloten dat per 3 kinderen (4-8 jaar) minimaal 1 begeleider van 18 jaar of ouder moet meelopen. Ouders dienen dit zelf onderling te regelen.
 16. Organisatie Avond4Daagse Rijswijk heeft besloten dat per 5 kinderen (8-12 jaar) minimaal 1 begeleider van 18 jaar of ouder moet meelopen. Ouders dienen dit zelf onderling te regelen.
 17. Ouders en begeleiders zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van en voor hun kinderen, ook als de ouders/ begeleiders niet zelf meelopen.
 18. De Avond4Daagse is een wandeltocht zonder wedstrijdelement.
 19. Het is niet mogelijk over te stappen van de 5KM naar 10KM of andersom.
 20. Als een deelnemer is verhinderd aan de Avond4Daagse deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 21. Als de Avond4Daagse niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Dit zou kunnen voorkomen door:
  • Overmacht, denk aan weersomstandigheden, politieke beslissingen of het coronavirus.
 22. De organisatie kan besluiten de Avond4Daagse voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De organisatie kan eveneens besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Dit zou kunnen voorkomen door:
  • Onverwachte weersomstandigheden
  • Route belemmering
  • Andere extreme oorzaken.
 23. Zodra een Deelnemer zich afmeld voor de Avond4Daagse dan restitueert de organisatie na de Avond4Daagse het geld terug op de rekening.
 24. Ondergetekende ouder/verzorger/inschrijver/deelnemer verklaart hierbij kennis te hebben vergaard van en akkoord te gaan met het feit dat deelname aan de activiteit geheel geschiedt voor “Eigen risico”. De organisatie Avond4Daagse Rijswijk en/of haar vrijwilligers betrokken bij het evenement kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of opgedane schade aan het eigen materieel. Voorts vrijwaart de ondergetekende de organisatie Avond4Daagse Rijswijk en/of haar vrijwilligers voor iedere schade toegebracht aan derden door de betrokken deelnemer welke is ontstaan tijdens de deelname aan het evenement.